REKLAM ALANI

Fakir ailelere yarım tonluk kömür yardımı resmen başladı

Tarih: 15.1.16 Kategori: , ,
Resmi Gazete'de yer alan karara göre fakir aileler, müracaatta bulunmaları halinde 500 kilogram bedelsiz kömür sahibi olabilecek

"Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu tarafından 11 Ocak'ta alınan karar uyarınca, il l ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek fakir aileler, müracaatta bulunmaları halinde 500 kilogram bedelsiz kömür sahibi olabilecek.

Karara göre, dağıtılacak kömür 13 Ocak 2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğininin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun nitelikte olacak. Valiliklere yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, ilgili kuruluşlar tarafından saptanan sevkiyat programı dahilinde yapılacak.

Kömürlerin fakir ailelere il içinde dağıtım organizasyonunu valilikler üstlenirken, kömürün valiliklerce belirlenen teslimat noktalarına gönderilmesi işlemi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlüklerince yapılacak. Sevkiyat noktalarına getirilen kömürün nakliyatı, yine aynı kuruluşların sorumluluğunda olacak ve sevkiyat noktalarının konumuna göre saptanacak nakil araçlarıyla yapılacak.

FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MİKTAR VE SEVKİYAT


MADDE 1- (1) İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilir.

(2) 2016 yılında bu Karar kapsamında valiliklere yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, kuruluşlar tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılır.

GÖREVLENDİRME

MADDE 2- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından CİF satış esaslarında valiliklerce bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla adı geçen kuruluşların sorumluluğunda nakledilir.

(2) TKİ, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilir ve kömürün kendi sorumluluğu altında valiliklere ulaştırılmasını sağlar.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup, ilgili kuruluşlar ile TCDD arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılır.

ORGANİZASYON

MADDE 3- (1) İl içerisinde dağıtım organizasyonu valiliklerce yapılır.

(2) Kömürün teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla valilikler arasında yapılacak protokoller ve tutanaklarla belirlenir.

(3) Dağıtılacak kömürün niteliği, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır.

VERGİ VE HARÇLAR

MADDE 4- (1) Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenir.

GÖREV ZARARI

MADDE 5- (1) TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri tarafından bu Karar kapsamında CİF satış esaslarına göre valiliklere teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılır ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödenir.

UYGULAMA

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde belirlenir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 7- (1) Bu Karar, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Beğendinizmi?

Paylaş : Facebook Twitter Google Plus Pinterest Tumblr
Sayfa Başına Dön